Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Splněné sny 2.díl

Splněné sny 2.díl
Genesis 39,1-23
1září2019
 • Řečník: Daniel Litvan
 • Kategorie: Nedělní bohoslužby
stáhnout mp3

Kázání 1.9.2019 s vysláním studentů a učitelů do nového školního roku

Text - Genesis 39

 • Josefův kulturní šok v Egyptě - ocitl se v nejvyspělejší civilizaci své doby
 • Josefův sen se změnil v noční můru – dostal se do vězení, dost možná na doživotí.
 • Než se před ním ohnou jeho bratři musí se pořádně ohnout Josef

1. téma - Boj s pokušením – odolat, utéct, vzepřít se

Zajímavé je, že Juda o kapitolu dříve – v sexuálním pokušení neuspěl. Stejně jako abraham, Ruben atd… stejně jako my všichni v podstatě… Děsivá stránka nás samotných – uděláme věc o které bychom tvrdili že je špatná, že by se to dělat nemělo. Podlehneme, nezvládneme to… 

Josef v boji se sexuálním hříchem obstojí. Velmi nenápadný hřích, protože se tváří lákavě pro oči a nezdá se, že by někomu ublížil. Je to ale jasné porušení Božího příkazu a řádu. Přísloví praví: můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! 

Jak s pokušením ve svém životě bojovat?

 1. Počítej s tím, že jsi zranitelný - v tom je moudrost - pak se obracej pro pomoc k Bohu
 2. Rozpoznej svou slabost
 3. Vzepřete se ďáblu – rozpoznat vzorec, který na mě Satan používá – a vyhýbat se tomu, být na to připraven
 4. Utíkání nástrahám - Kolikrát varuje kniha přísloví a kniha kazatel muže před ženou – protože muži jsou v tomto ohledu evidentně neponaučitelní… 

Josef odolal – a stejně byl potrestaný… paradox knihy přísloví... není to pech? Kolik mužů reálně je dost silných na to, aby pokušení tohoto typu bezvýhradně odolali? Myslím, že to jde jedině s pomocí Boží – je to nemožné z vlastní přirozenosti. Spravedlnost nezavládla. Josef byl odsouzen. Presumce viny.  

2. téma- Věrnost služebníka

Josef v obou situacích funguje jako věrný služebník. My také jako služebníci – každý v tom úkolu který dostal.

 1. Skuteční služebníci se dávají k dispozici, ZDE JSEM. 
 2. Bohu sloužíme tím, že sloužíme druhým lidem – Rick Warren 
 3. Služebník má být věrný - Jak nás učí Nový zákon - Od správců se žádá věrnost – toť vše. Josef byl věrný v malém a vypracoval se. Dělal každý úkol pečlivě a byl za to odměněn. Bůh ocení snahu. Oblíbené téma podobenství – mnohokrát o věrnosti služebníka v malém množství, které Bůh ocení větším. Je to princip, který nemůžeme brát na lehkou váhu.  Ať už máš před sebou jakýkoliv úkol – udělej ho nejlépe jak můžeš.  
 4. Všímají si potřeb – to je také součást snahy. Přemýšlení typu: Kde mohu ještě posloužit? 
 5. Snaží se dosáhnout nejlepších výsledků.
 6. Přemýšlí jako správci, ne jako vlastníci
 7. Jsou nenápadní, nacházejí svou identitu v Kristu. Služebník se trénuje v pokoře – někdy proti své vůli trénuje ho Bůh. Myslím že nejlepší služebník v Božích očích je ten o jehož skutcích neví nikdo než Bůh. Někdy to tak není někdy je lepší když jsou skutky vidět. Jde o tu identitu – je to pokušení být tím komu se daří tím dobrým. Identita složená v Kristu 

3. téma -Splněné sny - Boží sny

Dnes vidíme, že splněné sny jsou sny které má Bůh s jednotlivcem i celým národem. Bůh jde se svým plánem přes překážky. 

Může to vypadat že se Josef dostal z louže pod okap. Z louže u Potífara pod okap do vězení. ALE. V louži dostal Josef od Boha holínky a pod okapem dostal Josef od Boha deštník. S Josefen byl Hospodin. Apoštol Pavel by k tomu dodal – je-li Bůh s námi, kdo může být proti nám? Josef může jen věřit a doufat že Bůh nějak řídí celou situaci. Josef bojovník s pokušením, který nechává výsledky na Bohu Josef je věrný správce který nechává výsledky na Bohu.

Závěr - Josef jako Ježíš Kristus. Ne Josef jako my.

Zatím víceméně vyučování pro věřící, pro oddané služebníky, kamkoliv půjdou. Dobra zpráva je, že to nemusím zvládnout. Pro křesťany i nekřesťany. Nemusím mít srovnaný a dokonalý život. Tak jaký jsem ač nemám nic. Nemusím být Josefem. Ježíš to zvládl za mě. On byl pokoušen, falešně obviněn, nespravedlivě odsouzen, spoután bez naděje. I když to nezvládnu tak žádný skutek mě neoddělí od Boha. Pokud však mohu něco dělat, tak jít do boje s pokušením a být věrným služebníkem.